Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.8.2022

Zamówienie pn. "Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP