Zarządzenie Nr 104/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022

Zarządzenie Nr 104/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pobierz dokument - format pdf