Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 18.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 18.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf