Wykaz z dnia 30.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2, położone w budynku przy ul. Kowalewiec 2 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00040698/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf