Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.332.2022.MN z 5.09.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzenia wodnego - studni kopanej o głębokości 6,0 m, zlokalizowanej na działce nr 43/1 obręb Nowa Wieś w Gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim, której położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5749483,5 Y: 6482420,2 - służącej do poboru wód podziemnych ze studni ujęcia wód podziemnych dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf