Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022

Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022 na termomodernizację ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz SWZ - format pdf

Pobierz załączniki - format zip

 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy informuje, że w postępowaniu PTBS/3218/2022 dotyczącym wykonania termomodernizacji ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy, zmienia się zakres robót tj. dopisuje się następujące pozycje:

1. Demontaż daszku nad drzwiami wejściowymi od strony południowej.

2. Montaż nowego daszku, który zostanie zakupiony przez Inwestora.


Informacja z dnia 21.09.2022 - format pdf


Protokół postępowania o udzielenie zamówienia - format pdf