Obwieszczenie SKO-4213/217/22 z dnia 30 sierpnia 2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/217/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 87/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf