Obwieszczenie SKO-4213/235/22 z dnia 31.08.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 31 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/235/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 105/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej do 5MW, na terenie działki nr 115/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf