Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.268.2022.AC z 13.09.2022

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.268.2022.AC.

Pobierz dokument - format pdf