Wykaz z dnia 20.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w życzenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Suchorzewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/10 ark. m.26 zapisanej w KW nr KZ1P/00019191/4 o pow. 0.1672 ha z przeznaczeniem pod pasiekę rodzin pszczelich.

Pobierz dokument - format pdf