Zarządzenie Nr 100/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022

Zarządzenie Nr 100/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewi.

Pobierz dokument - format pdf