Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 22.09.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 22.09.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf