Obwieszczenie GP.6733.11.2022 z dnia 26.09.2022

Obwieszczenie GP.6733.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.09.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 14/2022 z dnia 19.09.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3025B w miejscowości Dobra Nadzieja" na terenie części działek o nr ewid. 6/7, 4/8, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz plik -  format pdf