Zarządzenie Nr 119/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2022

Zarządzenie Nr 119/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf