Zarządzenie nr 123/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022

Zarządzenie Nr 123/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf