Zarządzenie nr 127/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022

Zarządzenie nr 127/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2022 rok

Pobierz dokument - format pdf