Zarządzenie nr 132/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022

Zarządzenie nr 132/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf