Zarządzenie nr 128/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2022 r

Zarządzenie nr 128/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów, których zarządcą/właścicielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, w okresie zimy 2022/2023.

Pobierz dokument - format pdf