Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.14.2022

Zamówienie pn. "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2023"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP