Protokół nr XLVII/2022 z XLVII sesji Rady Miejskiej z dnia 07.07.2022 r.

Protokół nr XLVII/2022 z XLVII sesji Rady Miejskiej z dnia 07.07.2022 r.