Uchwała nr LIII/503/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/503/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf