Uchwała nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf