Wykaz z dnia 10.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Jankowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj. dz. nr 184/2 o pow. 0,0621 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00031761/1.

Pobierz dokument - format pdf