Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN1 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf