Uchwała nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pobierz dokument - format pdf