Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dla działki nr 110/13 położonej w Grodzisku przeznaczonej do użyczenia.

Pobierz dokument - format pdf