Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.400.2022.GW z dnia 07.12.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.400.2022.GW z dnia 07.12.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf