Uchwała nr LVI/525/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/525/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf