Uchwała nr LVI/527/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/527/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka"

Pobierz dokument - format pdf