Uchwała nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)"

Pobierz dokument - format pdf