Zarządzenie nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Pobierz dokument - format pdf