Obwieszczenie GP.6733.12.2022 z dnia 19.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.12.2022 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 15/2022 z dnia 13.12.2022r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa magazynu, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego z kotłownią wraz z budynkiem dydaktycznym z diagnostyką, przebudowa z rozbudową budynku dydaktyczno-socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym budowa parkingu i dróg manewrowych" w zabudowie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Alejach Wojska Polskiego w Pleszewie, na terenie działek nr 2562/1, 2562/2, 2562/6, 2547, 2545, 2565/1, 2564, 2563/5, 2563/3, 2563/2, 2543/5, 2543/4, 2543/2, 2541, 2542/1, arkusz mapy 38, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf