Obwieszczenie GP.6730.207.2021 z dnia 20.12.2022

Obwieszczenie GP.6730.207.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2022 o wydaniu decyzji nr 193/2022 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22MW, każda o maksymalnej mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 6/2, 7, 8, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf