Obwieszczenie GP.6733.15.2022 z dnia 22.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.12.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV" w Lenartowicach, na terenie działek nr 25/1, 25/12, 25/2, 25/14, 25/15, 25/13, 24/13, 25/8, 25/9, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf