Ogłoszenie z dnia 27.12.2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
2. Nazwa i siedziba organizatora
Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy
Świadczenie usług koleją wąskotorową na trasie Pleszew - Kowalew ? Pleszew. Przewozy będą realizowane koleją wąskotorową na trasie Pleszew - Kowalew - Pleszew. Właścicielem infrastruktury kolejowej, którą będą przebiegały kursy jest Miasto i Gmina Pleszew. Infrastruktura kolejowa została przez Miasto i Gminę Pleszew przekazana do zarządzania podmiotowi zewnętrznemu (przedsiębiorcy).
5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania - 28.12.2023 r.
6. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych
Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 01.01.2024 r. Przewidywany okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy.
7. Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Pobierz dokument - format pdf