Obwieszczenie GP.6730.126.2022 z dnia 02.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 o wydaniu decyzji nr 202/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf