Uchwała nr LX/540/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/540/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Pobierz dokument - format pdf