Uchwała nr LX/542/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/542/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Pobierz dokument - format pdf