Uchwała nr LX/546/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/546/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Pobierz dokument - format pdf