Uchwała nr LX/547/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/547/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf