Obwieszczenie GP.6733.13.2022 z dnia 16.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, zasieku do gromadzenia odpadów stałych" na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, w rejonie ulicy Poznańskiej w Pleszewie, na terenie działek nr 626/11, 626/14, 626/15, 623/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf