Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 10 stycznia 2023r.. znak PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci głębinowego ujęcia wód podziemnych, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód do celów nawadniania upraw oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Pardelak dz. nr 37, 40 obręb Pacanowice, w gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim,

Pobierz dokument - format pdf