Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z bezobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej w miejscowości Lenartowice na działce nr 133/1, obręb Lenartowice, powiat pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf