Plan postępowań Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Wersja nr 1 z dn. 24.01.2023 r. - format pdf

Wersja nr 2 z dn. 01.03.2023 r. - format pdf

Wersja nr 3 z dn. 05.04.2023 r. - format pdf

Wersja nr 4 z dn. 09.08.2023 r. - format pdf

Wersja nr 5 z dn. 05.10.2023 r. - format pdf