Obwieszczenie GP.6733.1.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV" w Pleszewie w rejonie ulicy Piaski, na terenie działek nr nr 2412/11, 2410/1 (ark. mapy 32), 2363, 2362, 2361 (ark. mapy 40), 2411, 2385 (ark. mapy 32), 2235/2, 2226/2 (ark. mapy 27), obręb miasto Pleszew i działki nr 124, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf