Obwieszczenie GP.6733.2.2023 z dnia 27.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV" w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, na terenie działek nr 3030/19, 3033/2, 3040/18 arkusz mapy 34 i działki nr 3040/35, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf