Obwieszczenie GP.6733.3.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z lokalizacją szafy i złącz kablowo - pomiarowych" w rejonie ulic Kusocińskiego i gen. J. Hallera w Pleszewie, na terenie działek nr 626/8, 1272, 1273, 1276, 1274/3, 3640/10, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf