Obwieszczenie GP.6733.15.2022 z dnia 30.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 26.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV", na terenie działek o numerach ewid.: 25/1, 25/2, 25/8, 25/9, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 24/13, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf