Uchwała nr LXI/551/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/551/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Pobierz dokument - format pdf