Uchwała nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Pobierz dokument - format pdf